09:17 18.07.2024 |
 
 

Vítejte na www.Načteno.cz - Didaktika Štěpánky Klumparové

Aktuálně

datum nazev odkaz
page icon 10.10.2019 V sekci požadavky k zápočtu naleznete aktuální informace k předmětům Literatura pro děti II. a Didaktika literatury I.
page icon 01.03.2018 V rubrice požadavky k zápočtu naleznete podklady pro letní semestr 2018 k předmětům Literatury pro děti I. a Didaktika literatury II.
page icon 03.03.2017 Didaktika literatury II.: V rubrice ke stažení naleznete aktuální obsah semináře, podmínky k zápočtu, doporučenou literaturu
page icon 17.09.2015 Asistentská praxe: Náplň praxe, doporučená literatura
page icon 06.11.2014 Rozvoj čtenářství v současném světě: v příloze ke stažení naleznete informace o mezinárodních výzkumech čtenářství
page icon 18.02.2014 Didaktika literatury II.: v rubrice požadavky k zápočtu naleznete obsah semináře a doporučenou literaturu, v rubrice ke stažení kritéria pro vypracování přípravy.
page icon 16.11.2013 Didaktika literatury III.: v sekci ke stažení naleznete podklady pro metodu Čtení s přemýšlením nahlas
page icon 07.11.2013 Didaktika literatury I.: texty týkající se pubescentního čtenářství naleznete v rubrice ke stažení
page icon 02.01.2013 Didaktika literatury III.: Odkaz na článek K. Starého Sumativní a formativní hodnocení více
page icon 02.01.2013 Didaktika literatury III.: Košťálová, H., Straková J.: Hodnocení. Důvěra, dialog, růst. SKAV 2008. více
page icon 02.01.2013 Didaktika I.- III.: Všimněte si 2 nových odkazů (dole na stránce) - jeden se týká úrovní čtenářství (literárního rámce), druhý odkazuje na sborník inspirativních textů
page icon 05.11.2012 Didaktika literatury III.: v rubrice ke stažení jsou k dispozici katalogy k maturitní zkoušce z ČJL
page icon 26.10.2012 Didaktika literatury I.: zadání DÚ na seminář 1.10. 2012 viz rubrika domácí úkoly, definice ČG viz ke stažení
page icon 13.10.2012 Didaktika literatury I.: v rubrice požadavky k zápočtu naleznete požadavky k zápočtu, obsah semináře, doporučenou literaturu, v rubrice ke stažení naleznete podklady ke čtenářské biografii (pro oba semináře)
page icon 18.01.2012 Didaktika literatury III.: v rubrice ke stažení naleznete podklady pro Čtení s přemýšlením nahlas
page icon 03.01.2012 Didaktika literatury III.: v rubrice ke stažení naleznete podklady k metodě I.N.S.E.R.T. a zajímavé odkazy s ní souvisejícívíce
page icon 08.12.2011 Didaktika literatury I.: zadání domácího úkolu na semináře 12.a 14.12. naleznete v rubrice domácí úkoly, prostudujte si také informace o dílně čtení (viz rubrika ke stažení), příští seminář se k ní ještě vrátímevíce
page icon 02.12.2011 Didaktika literatury I.: Zadání úvahy o obsahu literární výchovy naleznete v rubrice domácí úkoly, RVP G a SOŠ jsou k dispozici v rubrice ke stažení více
page icon 24.11.2011 Didaktika literatury I.: Zadání úvahy o ideální knize viz rubrika domácí úkoly, RVP a ukázky ŠVP viz rubrika ke stažení více
page icon 17.11.2011 Didaktika literatury III._ podklady pro domácí úkol na seminář 30.11.2011 naleznete v rubrikách domácí úkol a ke stažení.více
page icon 03.11.2011 Rozvoj čtenářství v současném světě: podmínky k zápočtu, kritéria pro vypracování seminární práce, doporučenou literaturu a příklady citací naleznete v rubrice požadavky zápočtu (nezapomeňte z nabídky předmětů vybrat Rozvoj čtenářství) více
page icon 02.11.2011 Didaktika literatury I.: zadání DÚ na 7.11. naleznete v rubrice domácí úkoly, v rubrice ke stažení si pro inspiraci stáhněte dotazník z minulých let a podklady vzniklé v semináři
page icon 26.10.2011 Didaktika literatury I. : V rubrice ke stažení naleznete texty o pubescentním čtenářství a zadání domácího úkoluvíce
page icon 03.10.2011 Didaktika literatury I.: v rubrice ke stažení naleznete formulář pro anotace s kritérii pro výběr knih.více
 

Zajímavé odkazy

Česká sekce IBBy (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu): cena Zlatá stuha
Nejlepší knihy dětem 2014/2015
Časopis Kritická gramotnost projektu Pomáháme školám k úspěchu
Mluvící hlavy: profesoři a docenti FF UK v Praze hovoří o literárních dílech či myšlenkových směrech
Čtenářské kluby
Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti - M. Šlapal, H. Košťálová, O. Hausenblas, Nový Jičín: KVIC 2012.
Zakroužkuj, vyber, zdůvodni (hodnocení čtenářských úloh PISA 2009) - I. Kramplová, Praha: ÚIV 2011.
Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst)- J. Palečková, V. Tomášek a J. Basl
Metodika čtenářství od Kateřiny Šafránkové a kolektivu autorů
Grafické organizéry jako východiska pro přemýšlení nad čteným textem
Anglický server o vzdělávání_ Edutopia
Stránky o čtenářské gramotnosti občanského sdružení Abeceda
Košťálová, H., Straková J.: Hodnocení. Důvěra, dialog, růst. SKAV 2008.
Literární rámec pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (produkt evropského projektu LIFT2)- úrovně čtenářství
Sborník pozoruhodných textů
Čtenářův sympatický rádce
Stiftung Lesen (Asociace Čtení): projekty na podporu čtenářství, výzkumy čtenářství atd. u našich německých sousedů
IRA: International reading association (zajímavé metody, ukázky hodin,doporučení podnětných publikací)
stránka Národní knihovny týkající se výzkumů čtenářství a akcí na podporu čtenářství
elektronický časopis IKAROS
Velké říjnové společné čtení_ na stránkách SKIPU (Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Noc s Andersenem_projekt knihoven na podporu čtenářství
Celé Česko čte dětem_čtěme dětem 20 minut každý den
Rosteme s knihou_kampaň na podporu četby knih
Listování_cyklus scénických čtení
Portál české literatury
Čtenářská gramotnost jako cíl pro každého žáka - příručka české školní inspekce
portál RVP
Kritické listy
stránky o všem, co souvisí s knihami a čtenářstvím